σωληνώσεις, ανοξείδωτα, βιομηχανικές κατασκευές, inox, argon, μεταλλικές κατασκευές, Προϊόντα, υλικά, Υπηρεσίες, Κατασκευή Δικτύων, Αυτοματισμός δικτύων, Κατασκευή λεβητοστασίων, αργκόν, Βόλος, Μαγνησία, Θεσσαλία