Βιομηχανικές Σωληνώσεις-Κατασκευές
Σκενδεράνη 4, Βόλος, ΤΚ 38221
Τηλ.: 2421023648, 2421043767
Κιν.: 6944159439
 
Προμηθευτές
Συνεργάτες
Ακολουθήστε μας:
 
 
 
Ενδεικτικές εφαρμογές
 
[0000-00-00] ISO 9001:2000 ARGON

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ISO 9001:2015 ARGON

Το ISO 9001:2015, ως διεθνές πρότυπο, αναγνωρίζεται ως η βάση για κάθε εταιρεία στην προσπάθεια της να δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο να εξασφαλίζει διαρκώς την ικανοποίηση του πελάτη και τη διαρκή ποιοτική βελτίωση.Ως εκ τούτου, πολλές εταιρείες και δημόσιοι οργανισμοί το απαιτούν ως την ελάχιστη απαίτηση για έναν οργανισμό ώστε να είναι προμηθευτής. Επειδή υπάρχει τακτικός έλεγχος των διαδικασιών από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης,οι πελάτες δεν χρειάζεται να ελέγχουν οι ίδιοι την εταιρεία.Για τον λόγο αυτό, η πιστοποίηση ως προς ISO 9001:2015 έχει καταστεί πλέον ως η πιο απαραίτητη πιστοποίηση για οποιαδήποτε εταιρεία.Συμπληρωματικά, οι πελάτες και προμηθευτές γνωρίζουν ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας τηρεί τις επτά ποιοτικές διαχειριστικές αρχές στις οποίες βασίζεται το ISO 9001:

Πελατοκεντρική διαχείριση

Συμμετοχή και δέσμευση της διοίκησης

Συμμετοχή των εργαζομένων

Τυποποιημένες διαδικασίες

Συνεχής Βελτίωση

Αποφάσεις βασισμένες σε στοιχεία και στατιστικά

Διαχείριση Σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών

Τα οφέλη του ISO 9001

Αναβάθμιση της απόδοσης σας έχοντας ισχυρή δέσμευση για την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίαςΥψηλά επίπεδα επιτυχίας στο πλαίσιο διαγωνισμού σας σε διεθνή έργα ή για την επέκταση σε τοπικό επίπεδο και για την δημιουργία νέων προοπτικώνΙκανοποίηση των πελατών σαςΟ οργανισμός σας ακολουθεί τις πιο αναγνωρισμένες αρχές διαχείρισης της ποιότητας διεθνώςΟυσιαστικές σχέσεις με το προσωπικό, τους πελάτες και τους προμηθευτές σαςΜείωση των πάγιων και λειτουργικών εξόδωνΝομική συμμόρφωση μέσω καλύτερης κατανόησης των σχετικών θεσμικών και κανονιστικών απαιτήσεωνΒελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αύξηση κέρδουςΔημιουργία αξιοπιστίας και ποιοτικής φήμης μέσω των πιο αναγνωρισμένων αρχών διαχείρισης της ποιότητας διεθνώςΒελτίωση της αναγνώρισης και ελέγχου των επιχειρηματικών κινδύνων

 
πατήστε στις φωτογραφίες για να μεγενθύνετε
 
 
 
site created and hosted by