Βιομηχανικές Σωληνώσεις-Κατασκευές
Σκενδεράνη 4, Βόλος, ΤΚ 38221
Τηλ.: 2421023648, 2421043767
Κιν.: 6944159439
 
Προμηθευτές
Συνεργάτες
Ακολουθήστε μας:
 
 
 
Καλωσήρθατε
Καλωσορίσατε στην   .
Σ' αυτήν την ιστοσελίδα θα βρείτε τα πάντα σ' ότι αφορά τις Βιομηχανικές Σωληνώσεις και Μεταλλικές Κατασκευές.
Κατασκευάζουμε και αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση σ' ότι αφορά τ' ανοξείδωτα, σωλήνες, σωληνώσεις και γενικά το μέταλλο.
 
Ενδεικτικές εφαρμογές
[0000-00-00] ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALFA LAVAL M10-MBASE ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣ 10.000L/H 10BAR
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALFA LAVAL M10-MBASE ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣ 10.000L/H 10BAR
[0000-00-00] ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ TETRA PACK TETRA ALEX 25 10.000L/H HOMOGENIZER FOR SALE
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ TETRA PACK TETRA ALEX 25 10.000L/H HOMOGENIZER FOR SALE
[0000-00-00] ISO 3834 ARGON
Οι Συγκολλήσεις θεωρούνται μια ειδική διεργασία όπου η ποιότητα τους δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και η εφαρμογή τους απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, διαδικασίες & διαχείριση. Οι απαιτήσεις αυτές δεν μπορούν καλυφθούν από γενικά πρότυπα ποιότητας όπως το ΕΝ ISO 9001. Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών υπάρχει η εξειδικευμένη σειρά προτύπων ΕΝ ISO 3834. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένος παραγωγός συγκολλητών κατασκευών με πεδίο εφαρμογής τα Μεταλλικά Κτήρια, Δίκτυα σωληνώσεων ,Μεταλλικές Κατασκευές για σταθμούς παραγωγής ενέργειας, Σωληνοδρόμους, Πολυώροφα Κτήρια, Βιομηχανικά Κτήρια και Γερανογέφυρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 3834-2:2005.
[0000-00-00] Κατασκευή Νέας Γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ
Η εταιρία μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε την νέα πτέρυγα του εργοστασίου ΕΒΟΛ στον Βόλο ολοκληρώνοντας τα παρακάτω: Δυο Μονάδες Θερμικής Επεξεργασίας / Παστερίωσης 10 τόνων πλήρως αυτόματες με αποσμητή ομογενοποιητή και κορφολόγο. Βαλβιδολογιο αποτελούμενο από 80 βαλβίδες παραλαβής νωπού γάλακτος με δυο εναλλάκτες παραλαβής γάλακτος και αντλίες δυναμικότητας 10.000 λίτρα την ώρα και 10 δεξαμενές αποθηκεύσεις. Βαλβιδολογιο αποτελούμενο από 86 βαλβίδες παστεριωμένου γάλακτος 10 δεξαμενές αποθηκεύσεις παστεριωμένου γάλακτος. Δυο μονάδες χημικού καθαρισμού CIP αυτόματες με βαλβίδες . Εγκατάσταση τοποθέτηση 5 μηχανών εμφιάλωσης γάλακτος. Κατασκευή τοποθέτηση νέου δικτύου ατμού και επιστροφών μήκους 400 μέτρων. Κατασκευή τοποθέτηση νέου δικτύου παγωμένων νερών και επιστροφών μήκους 350 μέτρων. Κατασκευή τοποθέτηση ανοξείδωτου δικτύου σωληνώσεων τροφίμου μήκους 2.500 μέτρων. Κατασκευή τοποθέτηση δικτύου φυσικού νερού. Κατασκευή τοποθέτηση δικτύου αποσκληρυμένου νερού. Κατασκευή τοποθέτηση δικτύου αέρα. Κατασκευή τοποθέτηση μηχανήματος και εξοπλισμού ανάμιξης σοκολατούχου γάλακτος. Κατασκευή τοποθέτηση πυροσβεστικού δικτύου και sprinkler .
[0000-00-00] ISO 9001:2000 ARGON
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2015 ARGON Το ISO 9001:2015, ως διεθνές πρότυπο, αναγνωρίζεται ως η βάση για κάθε εταιρεία στην προσπάθεια της να δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο να εξασφαλίζει διαρκώς την ικανοποίηση του πελάτη και τη διαρκή ποιοτική βελτίωση. Ως εκ τούτου, πολλές εταιρείες και δημόσιοι οργανισμοί το απαιτούν ως την ελάχιστη απαίτηση για έναν οργανισμό ώστε να είναι προμηθευτής. Επειδή υπάρχει τακτικός έλεγχος των διαδικασιών από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, οι πελάτες δεν χρειάζεται να ελέγχουν οι ίδιοι την εταιρεία.
[0000-00-00] ASME CODE EN 13445
Η εταιρία μας είναι εναρμονίζετε και είναι πιστοποιημένη με τα αμερικανικά πρότυπα συγκολλήσεων ASME CODE EN13445
[0000-00-00] INOX ΒΑΛΒΙΔΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Η εταιρία μας διαθέτει project manager, Ψυκτικό θερμουδραυλικό δικτύων και Διεθνή Μηχανικό Συγκολλήσεων. Η εταιρία μας διαθέτει ISO 9001 , ISO 3834 καθώς και επιθεωρητή επικεφαλή υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ISO 45001/2018 Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης ISO 3834 Welded Manufacturing Qualification Management System στους πελάτες της με ισχυρή τεχνολογική υποδομή και εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό . Παρέχοντας αυτές τις υπηρεσίες πιστοποίησης, η εταιρία μας συμμορφώνεται με τα πρότυπα που δημοσιεύονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς, τις μεθόδους που γίνονται δεκτές σε κάθε μέρος του κόσμου και τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς και παρέχει μια ποιοτική, γρήγορη, τέλεια και αξιόπιστη υπηρεσία. Σε όλα τα δίκτυα επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά όπως WPS, WPQR ISO 15614-1:2017
[0000-00-00] ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ
ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ 200 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ S235JR SCH40 4΄΄ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ !!! Η εταιρία μας διαθέτει project manager, Ψυκτικό θερμουδραυλικό δικτύων και Διεθνή Μηχανικό Συγκολλήσεων. Η εταιρία μας διαθέτει ISO 9001 , ISO 3834 καθώς και επιθεωρητή επικεφαλή υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ISO 45001/2018 Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης ISO 3834 Welded Manufacturing Qualification Management System στους πελάτες της με ισχυρή τεχνολογική υποδομή και εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό . Παρέχοντας αυτές τις υπηρεσίες πιστοποίησης, η εταιρία μας συμμορφώνεται με τα πρότυπα που δημοσιεύονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς, τις μεθόδους που γίνονται δεκτές σε κάθε μέρος του κόσμου και τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς και παρέχει μια ποιοτική, γρήγορη, τέλεια και αξιόπιστη υπηρεσία. Σε όλα τα δίκτυα επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά όπως WPS, WPQR ISO 15614-1:2017
[0000-00-00] ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ORBITAL WELDING
Η εταιρία μας είναι σε θέση να σας προφέρει τις υπηρεσίες τις με αυτόματη δορυφορική συγκόλληση. Η δορυφορική συγκόλληση είναι μια εξειδικευμένη περιοχή συγκόλλησης, όπου το τόξο περιστρέφεται μηχανικά κατά 360 ° (180 μοίρες σε διπλή συγκόλληση) γύρω από ένα στατικό τεμάχιο εργασίας, ένα αντικείμενο όπως ένας σωλήνας, σε μια συνεχή διαδικασία. Η διαδικασία αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει το ζήτημα του σφάλματος του χειριστή στις διεργασίες συγκόλλησης τόξου με βολφραμίου τόξου (GTAW). Στην τροχιακή συγκόλληση, η διαδικασία που ελέγχεται από τον υπολογιστή εκτελείται με μικρή παρέμβαση του χειριστή. Η διαδικασία χρησιμοποιείται ειδικά για υψηλής ποιότητας επαναλαμβανόμενη συγκόλληση χωρίς σφάλματα και επιδίδοντας στον πελάτη τα πιστοποιητικά τις συγκόλλησης.
[0000-00-00] ΝΕΟ HOLDER ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ
HOLDER ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ !!!!
[0000-00-00] ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ CIP
ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ C.I.P. ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
[0000-00-00] ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ SCH40 S235JR
ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ 200 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ S235JR SCH40 4΄΄ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ !!! Η εταιρία μας διαθέτει project manager, Ψυκτικό θερμουδραυλικό δικτύων και Διεθνή Μηχανικό Συγκολλήσεων. Η εταιρία μας διαθέτει ISO 9001 , ISO 3834 καθώς και επιθεωρητή επικεφαλή υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ISO 45001/2018 Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης ISO 3834 Welded Manufacturing Qualification Management System στους πελάτες της με ισχυρή τεχνολογική υποδομή και εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό . Παρέχοντας αυτές τις υπηρεσίες πιστοποίησης, η εταιρία μας συμμορφώνεται με τα πρότυπα που δημοσιεύονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς, τις μεθόδους που γίνονται δεκτές σε κάθε μέρος του κόσμου και τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς και παρέχει μια ποιοτική, γρήγορη, τέλεια και αξιόπιστη υπηρεσία. Σε όλα τα δίκτυα επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά όπως WPS, WPQR ISO 15614-1:2017
 
 
site created and hosted by