Βιομηχανικές Σωληνώσεις-Κατασκευές
Σκενδεράνη 4, Βόλος, ΤΚ 38221
Τηλ.: 2421023648, 2421043767
Κιν.: 6944159439
 
Προμηθευτές
Συνεργάτες
Ακολουθήστε μας:
 
 
 
Ενδεικτικές εφαρμογές
 
[0000-00-00] ISO 3834 ARGON

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ISO 3834

Οι Συγκολλήσεις θεωρούνται μια ειδική διεργασία όπου η ποιότητα τους δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και η εφαρμογή τους απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, διαδικασίες & διαχείριση. Οι απαιτήσεις αυτές δεν μπορούν καλυφθούν από γενικά πρότυπα ποιότητας όπως το ΕΝ ISO 9001. Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών υπάρχει η εξειδικευμένη σειρά προτύπων ΕΝ ISO 3834. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένος παραγωγός συγκολλητών κατασκευών με πεδίο εφαρμογής τα Μεταλλικά Κτήρια, Δίκτυα σωληνώσεων ,Μεταλλικές Κατασκευές για σταθμούς παραγωγής ενέργειας, Σωληνοδρόμους, Πολυώροφα Κτήρια, Βιομηχανικά Κτήρια και Γερανογέφυρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 3834-2:2005. 

Το πρότυπο του συστήματος ISO 3834 Welded Manufacturing Competence Management System έχει προετοιμαστεί από την τεχνική επιτροπή συνδυάζοντας τις απαιτήσεις στον τομέα της συγκόλλησης μετάλλων. Το πρότυπο αυτό αποτελείται από τις ακόλουθες υποτμήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας για συγκόλληση με συγκόλληση μεταλλικών υλικών:

Τμήμα 1: Κριτήρια για την επιλογή του κατάλληλου επιπέδου απαιτήσεων ποιότητας

Τμήμα 2: Περιεκτικές απαιτήσεις ποιότητας

Τμήμα 3: Τυπικές απαιτήσεις ποιότητας

Τμήμα 4: Βασικές απαιτήσεις ποιότητας

Τμήμα 5: Απαιτούμενα έγγραφα για συμμόρφωση με την απαίτηση ποιότητας ISO 3834

Εν τω μεταξύ, η ίδια τεχνική επιτροπή ετοιμάζει μια κατευθυντήρια γραμμή για την εφαρμογή του τμήματος 6:

ISO 3834.

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης ISO 3834 Welded Manufacturing Qualification Management System στους πελάτες της με ισχυρή τεχνολογική υποδομή και εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Η εταιρία διαθέτει πιστοποιημένους συγκολλητές κατά ISO 9606.

Η εταιρία διαθέτει Δορυφορικό ρομποτικό σύστημα συγκολλήσεων σωληνώσεων από τον γερμανικό οίκο LORCH με ειδική άδεια συγκολλήσεων στα τρόφιμα και δίκτυα φαρμάκων.

Σε όλα τα δίκτυα επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά όπως  WPS, WPQR ISO 15614-1:2017 καθώς και αντίγραφο πιστοποιητικού από το ρομποτικό δορυφορικό σύστημα συγκολλήσεων.

Ο Μηχανικός Συγκολλήσεων είναι αυτός που αποδεδειγμένα κατέχει τη μόρφωση, την εμπειρία και τη γνώση για όλα τα θέματα που αφορούν στην επιστήμη και την τεχνολογία των συγκολλήσεων και συνδέσεων. Έχει την ικανότητα να διευθύνει το σύνολο των εργασιών που σχετίζονται και αφορούν  στις συγκολλήσεις και τις άλλες μορφές σύνδεσης των στοιχείων μιας κατασκευής σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τα πρότυπα που διέπουν την κατασκευή αυτή. Το δίπλωμα αναγνωρίζεται διεθνώς και αποτελεί κριτήριο αλλά και απαίτηση για την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 3834 και  ΕΝ 1090. Το τελευταίο , δεν είναι άλλο από εκείνο που επιβάλλει τα προϊόντα δομικών κατασκευών, που διακινούνται στην Ευρώπη, να φέρουν την ένδειξη CE. Από τον Ιούλιο του 2014 η απαίτηση αυτή είναι υποχρεωτική και για την Ελλάδα  σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 305/2011.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

EN 13445 ISO 3834-5 ISO 4063 ISO/TR 15608

Η εταιρία μας εναρμονίζετε και είναι πιστοποιημένη και με τα αμερικανικά πρότυπα συγκολλήσεων ASME CODE EN13445

Παρέχοντας αυτές τις υπηρεσίες πιστοποίησης, η εταιρία  μας συμμορφώνεται με τα πρότυπα που δημοσιεύονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς, τις μεθόδους που γίνονται δεκτές σε κάθε μέρος του κόσμου και τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς και παρέχει μια ποιοτική, γρήγορη, τέλεια και αξιόπιστη υπηρεσία.

 

 
πατήστε στις φωτογραφίες για να μεγενθύνετε
 
 
 
site created and hosted by