Βιομηχανικές Σωληνώσεις-Κατασκευές
Σκενδεράνη 4, Βόλος, ΤΚ 38221
Τηλ.: 2421023648, 2421043767
Κιν.: 6944159439
 
Προμηθευτές
Συνεργάτες
Ακολουθήστε μας:
 
 
 
Ενδεικτικές εφαρμογές
 
[0000-00-00] Κατασκευή Νέας Γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ

Η εταιρία μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε την νέα πτέρυγα του εργοστασίου ΕΒΟΛ στον Βόλο ολοκληρώνοντας τα παρακάτω:

Δυο Μονάδες Θερμικής Επεξεργασίας / Παστερίωσης 10 τόνων πλήρως αυτόματες με αποσμητή ομογενοποιητή και κορφολόγο.

Βαλβιδολογιο αποτελούμενο από 80 βαλβίδες παραλαβής νωπού γάλακτος με δυο εναλλάκτες παραλαβής γάλακτος και αντλίες δυναμικότητας 10.000 λίτρα την ώρα και 10 δεξαμενές αποθηκεύσεις.

Βαλβιδολογιο αποτελούμενο από 86 βαλβίδες παστεριωμένου γάλακτος  10 δεξαμενές αποθηκεύσεις παστεριωμένου γάλακτος.

Δυο μονάδες χημικού καθαρισμού CIP αυτόματες με βαλβίδες .

Εγκατάσταση τοποθέτηση 5 μηχανών εμφιάλωσης γάλακτος.

Κατασκευή τοποθέτηση νέου δικτύου ατμού και επιστροφών μήκους 400 μέτρων.

Κατασκευή τοποθέτηση νέου δικτύου παγωμένων νερών και επιστροφών μήκους 350 μέτρων.

Κατασκευή τοποθέτηση ανοξείδωτου δικτύου σωληνώσεων τροφίμου μήκους 2.500 μέτρων.

Κατασκευή τοποθέτηση δικτύου φυσικού νερού.

Κατασκευή τοποθέτηση δικτύου αποσκληρυμένου νερού.

Κατασκευή τοποθέτηση δικτύου αέρα.

Κατασκευή τοποθέτηση μηχανήματος και εξοπλισμού ανάμιξης σοκολατούχου γάλακτος.

Κατασκευή τοποθέτηση πυροσβεστικού δικτύου και sprinkler .

 
πατήστε στις φωτογραφίες για να μεγενθύνετε
 
 
 
site created and hosted by