Βιομηχανικές Σωληνώσεις-Κατασκευές
Σκενδεράνη 4, Βόλος, ΤΚ 38221
Τηλ.: 2421023648, 2421043767
Κιν.: 6944159439
 
Προμηθευτές
Συνεργάτες
Ακολουθήστε μας:
 
 
 
Ενδεικτικές εφαρμογές
 
[0000-00-00] ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ TETRA PACK TETRA ALEX 25 10.000L/H HOMOGENIZER FOR SALE

A Used Tetra Pak Alex 25 for high-pressure homogenisation of emulsions and suspensions. The product is pumped under high pressure into the homogenising device. In the device the product is forced through a small annular gap where the pressure transform into high velocity. Extreme turbulence and cavitation effectively reduce the size of liquid droplets and solid particles.

Tetra Pak Alex 25 για ομογενοποίηση υψηλής πίεσης γαλακτωμάτων και εναιωρημάτων. Το προϊόν αντλείται υπό υψηλή πίεση στη συσκευή ομογενοποίησης.
Στη συσκευή το προϊόν ωθείται μέσα από ένα μικρό δακτυλιοειδές διάκενο όπου η πίεση μετατρέπεται σε υψηλή ταχύτητα.
Οι ακραίες αναταράξεις και η σπηλαίωση μειώνουν αποτελεσματικά το μέγεθος των σταγονιδίων υγρού και των στερεών σωματιδίων.

Features

 • Manufacturer: Tetra Pak
 • Model: TAM 25
 • Serial Number: T5845522236
 • Function: Homogeniser
 • Capacity: 10.000 litres/per hour
 • Year of manufacture: 2002
 • Max. working pressure: 200 bar
 • Valve design: Mushroom
 • Piston diameter: 50mm
 • Piston design: Stainless steel
 • Piston packing: Grooved
 • Total installed power: 75 kW
 • Number of stages: 2-Stage machine
 • Electrics: 380 V / 50 Hz / 3 Phase
 • Finish: Stainless steel covers
 • Instruction manual included
Dimensions
 • Length: 224 cms
 • Width: 140 cms
 • Height: 93 cms
 • Weight: 2095 kgs
 
πατήστε στις φωτογραφίες για να μεγενθύνετε
 
 
 
site created and hosted by